Služby

 • Písomné preklady:

  nemecký jazyk ↔ český jazyk ↔ slovenský jazyk vo všetkých kombináciách

 • Ústne tlmočenie (konzekutívne, nie simultánne):

  nemecký jazyk ↔ český jazyk

 • Jazykové kurzy:

  český a nemecký jazyk na všetkých stupňoch

 • Redakcia
 • Korektúry