Referencie

Ministerstvá, úrady, súdy, univerzity, agentúry, nakladateľstvá, rakúske a zahraničné firmy.

Keďže preklady sú dôvernou záležitosťou a prekladatelia sú viazaní mlčanlivosťou, nenájdete tu – s výnimkou nakladateľstiev – pozri Publikácie – žiadne mená konkrétnych zákazníkov.