Osobné údaje

Od roku 1983 do roku 1990 štúdium slavistiky (čeština) a lingvistiky (indogermanistiky) vo Viedni a Prahe, ukončenie štúdia s titulom Mag. phil. (diplomová práca o samizdate). Od roku 1991 prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe, od roku 1992 činnosť ako lektorka českého jazyka na Ekonomickej univerzite vo Viedni (Inštitút slovanských jazykov: www.wu.ac.at/slawisch) a v iných terciárnych vzdelávacích inštitúciách. Členka Združenia predkladateľov – Záujmové združenie prekladateliek a prekladateľov literárnych a vedeckých diel: www.literaturhaus.at.