Obory

 • Ekonomika

  obchodná korešpondencia, súvahy, správy audítora, podklady pre verejné súťaže, burzové správy

 • Právo

  zmluvy každého druhu, žaloby, rozsudky, rozhodnutia, zákony, predpisy, listy advokátov, notárske listiny, protokoly, písomnosti v súvislosti s Európskou úniou

 • Medicína

  lekárske posudky, chorobopisy, nariadenia

 • Technik a

  hlavne stavebníctvo

 • Veda

  dejiny umenia, ochrana životného prostredia, komunikačné technológie, genealógia

 • Poisťovníctvo

  Správy o škodách  a nehodách, kalkulácie škôd, policajné protokoly

 • Dokumenty

  na želanie s overením úradného prekladateľa

 • Literatúra

  romány, poviedky, drámy – pozri  Publikácie.