Impresum

Mag. Johanna Posset

Leystraße 6/6/84

A-1200 Wien

Tel. 0043 664 181 35 12

Fax 0043 1 334 61 42

johanna.posset [at] posset [dot] at

IČ-DPH: ATU 10909203

Upozornenie na ručenie: Aj napriek dôkladnej obsahovej kontrole nepreberám ručenie za obsahy externých odkazov. Za obsah prepojených stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia.