Osobní údaje

Od roku 1983 do roku 1990 – studium slavistiky (češtiny) a lingvistiky (indogermanistiky) ve Vídni a v Praze, studium ukončeno získáním magisterského titulu v oboru filozofie (diplomová práce o samizdatu). Od roku 1991 překladatelka a tlumočnice na volné noze, od roku 1991 lektorka českého jazyka na Ekonomické univerzitě ve Vídni (Institut slovanských jazyků: www.wu.ac.at/slawisch) a na více dalších vzdělávacích institucích terciární úrovně. Členka Asociace překladatelů – zájmové sdružení překladatelek a překladatelů literárních a vědeckých děl: www.literaturhaus.at.