Reference

Ministerstva, úřady, soudy, univerzity, agentury, nakladatelství, rakouské a zahraniční firmy

Protože mají překlady důvěrný charakter a překladatel/ka je vázán/a mlčenlivostí, nenajdete zde – s výjimkou žádostí – viz Publikace – žádná konkrétní jména zákazníků.