Služby

 • Písemné překlady:

  Němčina ↔ čeština ↔ slovenština ve všech kombinacích

 • Ústní tlumočení (konsekutivní, nikoliv simultánní):

  Němčina ↔ čeština

 • Jazykové kurzy:

  Čeština a němčina na všech úrovních

 • Editace
 • Korektury